Promovimi i Librave

Seksioni: Integrimi Gjinor, Demokracia dhe Qeverisja e mirë
Tema: The Siege of Shkodra (Marin Barleti)
Folës: Për tre muaj (janar-mars 2013) u zhvilluan 6 trajnime me studentë të fakulteteve të ndryshme të interesuar për problemet e përkatësisë gjinore.
Data: 29.01.2013
Për më tepër...