Konferenca

Seksioni: Studime Ndërkombëtare dhe Perspektiva Evropiane
Tema: Qytetarët e rinj Evropianë
Në datat 22 - 24 maj 2016 u zhvillua takimi i radhës, pas atyre të zhvilluara në Granada, Spanjë, dhe Padova, Itali, në kuadër të projektit të BE-së “Qytetarët e rinj evropianë” si bashkëpunim i organizatave rinore universitare në shtete të ndryshme evropiane. Të rinjtë nga Gjermania, Anglia, Spanja, Italia, Lituania, Rumania, Greqia u mblodhën në Tiranë për të ndarë opinionet e tyre rreth euroskepticizmit duke ilustruar me intervista të të rinjve nga shtetet përkatëse që i prezantuan në konferencë. Në këtë konferencë bashkëbiseduan me të rinjte, zëvendësministra e Punëve të Jashtme, Dr.Odeta Barbullushi, Ambasadorja e Mretërisë së Holandës, znj.Dewi van de Weerd, Ambsadorja e Spanjës, znj, Sivia Josefina Martin Cort├ęs, zevendës ambasadori italian z. Marcello Cavalcaselle dhe znj. Lucia Cucciarelli, Prof. Klodiana Beshku and Prof. Marenglen Spiro.
Data: 22.05.2016
Për më tepër...
Seksioni: Integrimi Gjinor
Tema: Të diskutojmë për barazinë gjinore, kundër çdo lloj dhune me bazë gjinore
Më datë 25 nentor 2015, Instituti Shqiptar për Çështjet Publike, katedra Jean Monnet e drejtuar nga Dr. Dorian Jano, pranë Universitetit “Marin Barleti”, në bashkëpunim me Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, organizuan një konferencë me studentët e këtij universiteti dhe nxënës të shkollës së mesme “Halim Xhelo” ku u rrahën opinionet rreth problemeve të arritjes së barazisë gjinore dhe si përcillen ato në mjediset shkollore. Në këtë aktivitet mori pjesë, Z. Jurgen van Meirvenne, Zëvendës ambasador I Ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Shqipëri dhe rektori i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, Prof. Albert Qarri dhe kryetarja e Kwshilli bashkiak tw Vlorws, Znj. Vojsava Shkurtaj. Kjo përpjekje kërkon bashkëpunimin e të gjithë shoqërisë, gra dhe burra, djem e vajza për të ndërtuar një familje të qetë e të shëndoshë, një komunitet paqësor dhe miqësor. Legjislacioni shqiptar dhe Instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut të ratifikuara nga Parlamenti i Shqipërisë janë një mjet i rëndësishëm për të punuar në këtë fushë dhe përballuar fenomenin. Le të ndihmojmë që ky debat të konkretizojë përpjekjet tona.
Data: 25.11.2015
Për më tepër...
Seksioni: Integrimi Gjinor
Tema: Gratë në vendimmarrje në qeverisjen vendore
Instituti Shqiptar për Çështjet Publike, katedra Jean Monnet e drejtuar nga Dr. Dorian Jano, pranë Universitetit “Marin Barleti”, në bashkëpunim me Fakultetin e Edukimit të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, me dekane Prof. Asoc. Kseanela Sotirofski, mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shqipëri organizuan më 5 qershor 2015, në Durrës debatin e hapur me temë “Gratë në vendimmarrje në qeverisjen vendore”.
Data: 05.06.2015
Për më tepër...
Tema: Integrimi I Romëve në shoqëri
Romët, me anë të traditave dhe të kulturës së tyre të pasur, kanë kontribuuar përgjatë shekujve në zhvillimin e shoqërisë evropiane. Data 8 prilli, Dita Ndërkombëtare e Romëve, është një ditë për të festuar kulturën rome dhe për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të reflektuar mbi diskriminimin dhe sfidat me të cilat përballen popujt romë në jetën e tyre të përditshme në fusha si arsimimi, punësimi, shëndetësia, dhe strehimi. Me një popullsi e cila përllogaritet rreth 10-12 milion individësh, romët kanë pësuar historikisht persekutimin dhe diskriminimin, midis të cilëve edhe famëkeqin Porrajmos. Sipas Agjencisë të Bashkimit Evropian për të drejtat e njeriut mesatarisht një në dy rom ka qenë viktimë e diskriminimit racor.
Data: 08.04.2015
Për më tepër...
Seksioni: Të drejtat e njeriut dhe Shteti i së Drejtës
Tema: Rishikimi i Memories Kolektive
Instituti Shqiptar për Çështje Publike dhe Universiteti Marin Barleti në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit dhe Ambasadën Amerikane në Tiranë, organizoi në datë 29 janar 2015, aktivitetin e përvitshëm akademik me titull “Rishikimi i Memories Kolektive”.
Data: 29.01.2015
Për më tepër...
I fundit »      Para »