E-Mail Adresat për Kontakte

Drejtor i Institutit
director.aipa@umb.edu.al
Zyra e Informacionit
info.aipa@umb.edu.al
Menaxheri i programit
prog.manager-aipa@umb.edu.al
Adresa dhe Telefoni
Adresa:
Tiranë, Rr."Sami Frashëri", Nr 41,
Universiteti "Marin Barleti",
Fakulteti i Drejtësisë
Tel. / Fax:
+355 04 2430 333
+355 04 2252 621
 

Kontakte

Emri dhe Mbiemri juaj *
E-Maili juaj *
Kontakt me *
Titulli i mesazhit *
Mesazhi juaj  *
shkruani kodin  *