Themeluesi, Bordi e Stafi

Instituti është krijuar me mbështetjen e Universitetit "Marin Barleti" dhe bashkëpunon ngushtë me të, duke u shndërruar kështu në një urë lidhëse midis aktorëve të politikëbërjes, kërkimit, dhe botës akademike. Në bashkëpunim me UMB, Instituti brenda në një kohe të shkurtër ka organizuar një sërë aktivitetesh, konferenca kombëtare dhe më gjerë, leksione të hapura dhe seminare në lidhje me çështje me interes për kohën dhe për studentët, me lektorë të mirënjohur vendas e të huaj. Ai kontribuon gjithashtu në publikimet periodike të UMB.

Stafi

Dorian Jano
Ervis Martani
Valbona Elmazi
Erli Zdrava
Lavdije Ruci
Alda Mustafa