Gjeopolitika

Revista akademike “Gjeopolitika” është një botim periodik I Institutit Shqiptar për Çështje Publike (ISHCP) në bashkëpunim me Universitetin Marin Barleti. Revista Gjeopolitika studion të gjitha aspektet e shkencave sociale me referencë të veçantë problemet e territorit dhe çështjet e rajonit të Ballkanit. Shume disiplinash dhe multi metodologjike ne llojin e vet, Gjeopolitika synon të mbajë një balancë midis qasjes teorike dhe analizave empirike, që ushqejnë komunikimin ndërmjet akademikëve dhe ekspertëve profesionistë që merren me Ballkanin.
ISSN: 2218-7294
Viti I botimit të parë: 2008
E drejta e shtypjes i takon vetëm botuesit të revistës, Marin Barleti Press / Botimet “Dudaj”.

Për më tepër informacion na kontaktoni në info.aipa@umb.edu.al

“Gjeopolitika” indeksohet dhe arkivohet nga Biblioteka Online e Evropës Qendrore dhe Lindore (C.E.E.O.L), duke siguruar akses për artikujt me tekste në PDF.
Biblioteka Online e Evropës Qendrore dhe Lindore (C.E.E.O.L)